Psychotherapie

 

Er is op dit moment de gewoonte, vooral vanuit  politiek en de ziektekostenverzekeringen om financiële redenen gestuurd, om problematiek alleen in klachten te benoemen.

 

Echter, veel psychotherapeuten weten dat klachten niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar dat klachten met allerlei dingen in mensen en tussen mensen te maken hebben.

 

Soms is een klachtengerichte behandeling voldoende of zelfs beter: korter en cognitief gedragsmatig.

 

Vaak is dit niet voldoende om cliënten ook voor de lange duur van klachten vrij te houden.

 

Ieder mens is uniek en anders. Psychotherapie moet op de persoon toegesneden zijn.

 

Wij werken in dat geval via een procesgerichte behandeling. Het proces omvat kijken naar jezelf, ontdekken en inzicht krijgen daarbij.

 

Met andere woorden: voelen en verwoorden en onderlinge verbanden zien.

Hierbij leveren cliënt en therapeut ieder zijn eigen deel.

 

Resultaat zal zijn dat klachten verdwijnen of minimaliseren en daarnaast zult u als cliënt merken dat u zich steviger voelt en beter in staat bent richting te geven aan uw eigen leven.

 

U voelt zich steviger en dus ook vrijer om keuzes in uw leven te maken, die bij uzelf passen.

 

U leert het opkomen van klachten te onderkennen en in beheer te houden, zodat klachten niet meer over u heen spoelen.

 

Een dergelijk psychotherapeutisch proces heeft tijd nodig: ontdekken, inzicht, herhalen, beklijven leidt tot andere manieren van leven, tot ander gedrag. Dit betekent dat uw therapie vaak langer zal duren dan 10 of 20 gesprekken.

        - Kort indien dat kan

        - Lang indien noodzakelijk

 

 

 

Made with Namu6