Informatie rond ontwikkelingen bij psychotherapie

Voor wie geïnteresseerd is in ontwikkelingen binnen de psychotherapie.

 

 

Ontwikkeling bij verschillende theoretische denkrichtingen

(Globaal, summier en zeker niet volledig)

 

 

De laatste jaren is al te zien dat therapeuten ook gebruik maken van methodes uit meerdere richtingen. Er is meestal wel een verschil in hoofdaccent. Therapeuten kiezen vaak voor een methode omdat die bij hen past en zij daar het beste resultaat bij zien.

 

Er zijn twee globale stromingen:

- Inzichtgevend, ontdekkende therapie bewerkt allerlei 'thema’s' (alle wegen in het bos), de therapeut kiest hier zelf geen richting en structureert daar bijna niet bij. De thema’s die van belang zijn komen echter wel aan bod, maar pas als de cliënt daar zelf voor kiest, op het moment dat hij daar aan toe is.

-Gedragstherapie, en cognitieve gedragstherapie, werkt in vergelijking hiermee gerichter, gestructureerder en systematischer rond thema’s.

 

 

Gedrags- en cognitieve therapie ontwikkelden zich zodanig dat ze tegenwoordig ook expliciet gericht zijn op emotionele processen. Zij benaderen deze echter anders, zoals hierboven beschreven.

Inzichtgevend/ontdekkende therapieën waren altijd al gericht op emotionele processen maar zijn weer wat meer op cognitieve processen gaan letten.

 

Beide stromingen onderkennen dat niet functioneel en adequaat gedrag (= problemen en klachten) te maken hebben met ingesleten sporen in de hersenen. Hoe daar verandering in aan te brengen, is dat waar zij in verschillen.

 

Voor de toekomstige cliënt is het van belang dat hij een therapeut kiest die bij hem/haar past.

Mogelijk weet u niet zo goed wat bij u past, of aarzelt u over wat ‘goed’ voor u zou zijn.

Dat is precies wat  in een intake procedure met u ook wordt uitgezocht.

 

 

Hechtingsproblematiek

Op dit moment is er veel aandacht voor hechtingsproblematiek. De psychoanalytische benadering heeft het hechten tussen moeder en kind altijd al als een belangrijk speerpunt in hun theorie en methode gehad: bij ‘geen goede hechting’ zal vrijwel altijd onbewuste of bewuste angst en onzekerheid, of juist een grote controle behoefte ontstaan. Dit kan tot allerlei problematiek en klachten leiden.

 

Ook zal het verlangen naar binding in conflict komen met de angst voor binding. Dit heeft weet allerlei gevolgen voor het leggen van een relatie en voor sociale/werk contacten.

 

 

Made with Namu6