Wat, voor wie en op welk moment?

Klachten en problematiek

 

Wat ik heel belangrijk vind, is om een goede probleemverkenning (diagnostiek) te krijgen. Dat gebeurt binnen twee of drie intake gesprekken. Een korte levensbeschrijving is een belangrijk onderdeel hiervan.

Hierbij probeer ik met u uit te zoeken wat de meest geschikte, en bij u als persoon en in uw situatie passende, therapie vorm zou zijn. Dit advies bespreek ik daarna met u.

 

 

Wanneer komt u met uw problemen?

 

 

Als u zich herkent in een of meerdere van de volgende klachten of problemen, kan psychotherapie misschien iets voor u zijn:

 

Als:

U zich al langere tijd gedeprimeerd en ongelukkig voelt,

 

U zich onbestemd, vaag en zinloos voelt

 

U niet goed weet wat u met uw leven wilt

 

U doodmoe en gestresst bent

 

U altijd maar de flinkste moet zijn

 

U soms vastloopt in relaties en/of op het werk

 

U zich afhankelijk onmachtig kan voelen in sommige situaties

 

U zich onzeker voelt en geen grenzen kan stellen

 

U zich vaak boos en verontwaardigd voelt en het gevoel heeft dat u onrecht wordt aangedaan.

 

U zich niet begrepen of gezien voelt en u zich daardoor alleen en geïsoleerd voelt.

 

U traumatische ervaringen heeft waar u zich maar niet van kan losmaken

 

U overal tegen op ziet en zich angstig voelt, mogelijk in paniek raakt.

 

U sterke wisselende stemmingen heeft en niet begrijpt waar die vandaan komen

 

U vastgelopen bent in uw rouwverwerking

 

U problemen met sexualiteit heeft

 

U problemen heeft met uw seksuele identiteit

 

U sexueel misbruikt bent

 

U problemen rond eten heeft

 

U lichamelijke klachten hebt, waar geen fysieke oorzaak voor te vinden is.

 

 

 

Klachten die u zou kunnen hebben:

 

Angst, als dan niet uitlopend op:

 

Paniekgevoelens

 

Acute depressie

 

Licht depressieve gevoelens als basisgevoel

 

Dwangmatige gevoelens

 

Perfectionistische gevoelens

 

Isolement gevoelens

 

Conflictachtige gevoelens

 

(Extreme) woede

 

Zich vervreemd voelen

 

Grote onrust gevoelens en steeds impulsief proberen dat op te lossen.

 

 

Er zijn nog allerlei klachten die hier niet bij staan. Uiteraard kunt u met die klachten ook met mij contact opnemen.

 

 

 

Kennismakingsgesprek

 

In al deze gevallen, kunt u een eerste gesprek afspreken waarin wij gezamenlijk uitzoeken wat u wilt met therapie, hoe uw problematiek en klachten in elkaar zitten en op welke wijze uw psychotherapie eruit zal gaan zien. Hetzij individueel, of met uw partner, of in een groep.

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6