Inzicht-doorzicht-uitzicht-vergezicht

A)    Ontdekkend/Inzichtgevende psychotherapie

 

Vaak vergelijk ik het psychotherapeutische proces met een gezamenlijke wandeling door een bos waarin cliënt de weg is kwijtgeraakt.

Wat we doen, is veel stilstaan en rondkijken en vertellen wat je voelt; hierbij is mijn rol dat ik kan helpen te voelen, en kan helpen de goede woorden te vinden. Nieuwe wegen worden ontdekt, soms kan ik nieuwe wegen laten zien. Altijd ben ik, indien nodig, steunend en meelevend op de achtergrond aanwezig.

 

Door inzicht en ontdekken (via zelfinzicht) ontstaat na een tijdje, ook meer doorzicht en uiteindelijk uitzicht en vergezicht met betere perspectieven in je leven.

 

Focale psychotherapie/ Inzichtgevend

In de symboliek van de boswandeling: hier gaan we maar een paar paden in het bos verkennen, niet alle.

 

Steunend/Structurerend

Hier geef ik veel meer richting aan het psychotherapeutische proces, en bied ik meer steun.

 

 

B)  Groepspsychotherapie Ontdekkend/Inzichtgevend

Hier gaat het in essentie om hetzelfde proces als bij individuele therapie. In de manier waarop we werken maken we hier ook gebruik van de onderlinge interactie tussen groepsleden:

Problemen en manieren van oplossen worden ter plekke zichtbaar. We kijken er naar en geven woorden aan de bijbehorende gevoelens. De groepsleden delen dit met elkaar en dat ervaart iedereen als heel ondersteunend. Langzaam ontwikkelen zich nieuwe wegen en nieuwe oplossingen van problemen.

 

Vrouwengroepspsychotherapie

In mijn praktijk zijn op dit moment twee vrouwen psychotherapiegroepen die ik samen met twee collega’s doe. Het voordeel van alleen vrouwen is dat het soms wat “veiliger”is, met moeilijke zaken van jezelf bezig te zijn.

Ook speelt de moeder-dochter relatie, in wat voor opzicht dan ook, een belangrijke rol. Het zal dan ook zeker een van de thema’s zijn binnen de therapiegroep. De werkwijze is hetzelfde als bij de groepspsychotherapie.

 

 

C) Relatietherapie

Gestructureerde werkwijze rond de ‘communicatie’ binnen de relatie.

 

 

Made with Namu6