Kosten

Met ingang van 1 januari 2018 is de praktijk gesloten.

 

 

U bent voor psychotherapie verzekerd via het basispakket van uw eigen zorgverzekering

 

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 vallen ook psychologische hulp (eerstelijns zorg) en psychotherapie (tweedelijns zorg) in dit basispakket. Tegelijkertijd verandert de manier van declareren. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Deze wordt ieder jaar, indien nodig, verlengd. Over een eventuele eigen bijdrage wordt nog overleg gevoerd met het ministerie.

 

 

 

Soort polis

Wie uw rekening betaalt hangt af van wat voor soort polis u hebt en of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar.

 

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis. 

 

-Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de psychotherapeut, mits hij daarmee een contract heeft. Is dat laatste niet het geval dan kunt u toch naar deze psychotherapeut gaan, maar dan krijgt u zelf de rekening. Deze rekening kunt u dan indienen bij uw verzekering en u krijgt dan 60 tot 80% van het gemiddelde tarief vergoed. 

 

-Bij een restitutiepolis krijgt u meestal 95 – 100% van de behandelingskosten vergoed. Voor de vergoeding maakt het meestal niet uit of uw psychotherapeut een overeenkomst met de zorgverzekeraar heeft. Wat wel verschil maakt is dat gecontracteerde psychotherapeuten ook bij een restitutiepolis de rekening meestal direct naar de verzekeraar sturen. 

 

Dit leidt in de praktijk tot vier mogelijke situaties: 

 

Wij hebben een contract met uw zorgverzekeraar 

 

-U heeft een naturapolis. In dit geval controleren wij uw verzekeringsrecht en sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.       

 

-U heeft een restitutiepolis. In dit geval gebeurt hetzelfde: wij controleren uw verzekeringsrecht en sturen de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar.

 

Wij hebben géén contract met uw zorgverzekeraar       

 

-U heeft een naturapolis. In dit geval sturen wij na afloop van de behandeling de rekening naar u. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan, maken wij soms afspraken over een betalingsregeling gedurende de behandeling. U kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar die meestal ca. 80% van het gemiddelde tarief vergoedt. Sommige verzekeraars vergoeden in dit geval slechts 60%.       

 

-U heeft een restitutiepolis. In dit geval sturen wij na afloop van de behandeling de rekening naar u. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan maken wij soms afspraken over een betalingsregeling gedurende de behandeling. U kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, die deze helemaal vergoedt.

Op dit moment zijn wij doende om zorgverzekeraars contracten af te sluiten. Vraag aan uw psychotherapeut wat de situatie is in uw geval. Voor meer informatie zie www.nvvp.nl

 

 

Beroepscode en klachtenregelingen

Beroepscode

 

Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

 

In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.

 

De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

 

Klachtenregeling

 

Als u om de één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit te bespreken met uw psychotherapeut. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of uw therapeut of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak - achteraf - juist veel op te leveren.

 

In sommige gevallen kan het zo zijn dat u er met uw psychotherapeut niet uitkomt.

In die gevallen is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling.

In eerste instantie wordt geprobeerd via een bemiddelaar tot een oplossing te komen.

Als dat niets zou opleveren kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten.

 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de Nederlandse Verenging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten.

 

 

Made with Namu6